Julekonsertene 22. desember 2019

Husk de populære julekonsertene i Nesodden kirke
22. desember kl 19.00 og 21.00

Har du bare tid til EN julekonsert i år, vil vi anbefale på det varmeste CORO MISTOs julekonsert i vakre Nesodden kirke, vi har to konserter på samme dag, kl 19 og 21.

Du vil komme i julestemning når du hører koret fremføre kjente og kjære julesanger så vel som et par satser av det klassiske repertoaret som alle forbinder med denne tiden: Både Handels Hallelujakor og Julemotett av Alnæs.

I år igjen er vi heldige og har med oss trombonekvartetten KEFIR MED KLUMPER som deltar både sammen med koret og med noen selvstendige innslag.

Coro Misto dirigeres av Marilena Zlatanou. Orgel og klaver trakteres av Stefan Ibsen Zlatanos.

Billetter ved inngangen á kr 200, barn gratis.
Billetter fås også kjøpt i dyrebutikken på Tangen senter.

Velkommen!Konsert i Skoklefall kirke
søndag 27. oktober kl. 19.30

Coro Misto holder sin høstkonsert i Skoklefall kirke søndag 27. oktober
kl 19.30. På programmet står blant annet Bachs berømte Air, Kantate nr. 150 og Christus oratorium og Salme 42 av Mendelsohn.

Coro Mistos høstkonsert åpner med Bachs berømte Air. Og hvem har ikke hørt den? Det er et ganske kort verk. Hør hvordan den rytmiske, nedadgående basslinjen kombineres på genialt vis med en langsom melodilinje som strekker seg oppover.

Ny musikk hver søndag
Bach skrev mye musikk som skulle oppføres under gudstjenestene hver søndag, der teksten hadde sammenheng med søndagens bibeltekst. Ca 200 av disse kantatene er bevart, men han skrev sannsynligvis langt flere.

Kantate nr. 150, Nach dir, Herr, verlanget mich er komponert for en ukjent anledning. Den er unik blant Bachs kantater for sin sparsomme orkestrering og for korets frie rolle i fire av syv satser. Man tror den er komponert i 1707, skriver Wikipedia.

Barokken møter vår tid
På høstkonserten blir det også fremført andre verk av Bach. Og Coro Misto vil synge Immortal Bach som er en hyllest til Bach skrevet av den norske komponisten Knut Nystedt. Dette er et kjent korverk som fremføres over hele verden. Her kombineres barokkmusikken med vår tid på en spennende måte.

Inspirert av Bach
Etter Bachs død ble musikken hans glemt og i mange år. Men rundt 1830 begynte blant annet den tyske komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) å fremføre musikken hans. Bach ble gjenoppdaget og har siden hatt en sentral plass i den klassiske musikken.

Coro Misto skal fremføre Christus Oratorium av Mendelsohn. Dette er et uferdig verk som ble utgitt etter Mendelsohns død. Oratoriet inkluderer tre satser som omhandler Jesu fødsel, Wo ist der neugeborne, Es wird ein Stern aus Jacob aufgeh'n og Wie schön leuchtet der Morgenstern. Deretter følger en sterk, nesten brutal fremstilling av hvordan folk forlangte at Jesus skulle fordømmes og henrettes fordi han kalte seg Guds' sønn. Verket ble først fremført i 1852 og det er ikke ofte det fremføres i Norge.

Konserten avsluttes med det mektige sluttkoret til Mendelsohns Salme 42.

Coro Misto dirigeres av Marilena Zlatanou. Orgel og klaver trakteres av Stefan Ibsen Zlatanos.

Billetter ved inngangen á kr 200, barn gratis.

Velkommen!